HSV DE RUISVOORN HELDEN

We zien de laatste steeds vaker dat er takken uit het water worden gehaald. Deze takken liggen daar met een doel en dienen te blijven liggen. De takken liggen tussen de visplaatsen en bieden de vissen bescherming.

We verzoeken dan ook iedereen om de takken die er liggen te laten liggen. Mocht er tijdens een controle geconstateerd worden dat jij of een van je mede vissers de takken uit het water haalt dan volgt een schorsing en zal het bestuur een besluit nemen wat we gaan doen met je lidmaatschap. Je zult door het bestuur worden uitgenodigd om je actie te komen bespreken. Zal deze naar oordeel van het bestuur in jouw nadeel vallen dan loop je de kans op een royement. Dit kan variëren van 1 tot 5 jaar of zelfs voor altijd.

Denk dus goed na wat je doet.

Het bestuur heeft in samenspraak met onze wedstrijdcommissies het concept programma voor de jeugd en de clubwedstrijden 2021 goedgekeurd. Nu we zover zijn zal dit binnenkort bekend gemaakt gaan worden op de website. Het jeugdprogramma komt dit weekend online. Het programma van de clubwedstrijden volgt in de week erna of in iedergeval z.s.m.

Binnen dit programma zijn nog wijzigingen mogelijk. We weten nu nog niet hoe we ervoor staan wegens de corona pandemie. Daarnaast is het nog niet duidelijk wanneer voor de jeugd de LK en NK wedstrijden worden georganiseerd. Dus zowel voor de jeugd als de clubwedstrijden kan het zijn dat er nog geschoven wordt binnen het programma. De situatie is nu even niet anders. Indien er verschuivingen plaats vinden zal dit duidelijk gecommuniceerd worden via onze website en Facebook.

Voor de jeugd hebben we zoals het er nu naar uit ziet ook een mooi en gevarieerd programma opgesteld. We gaan er in de planning ook vanuit dat de jeugdcursus door kan gaan. We zijn in ieder geval druk bezig met alle voorbereidingen. Jeugd die mee willen doen met onze jeugdcursus dienen zich via de link op onze homepagina aan te melden voor de cursus. Na aanmelding zullen ze alle informatie ontvangen die nodig is.

De jeugdleden die we in 2020 teleur hebben moeten stellen door de coronapandemie zijn natuurlijk weer welkom ook jullie kunnen weer een inschrijving doen via de website. Hopelijk kunnen we op deze manier weer een grote groep nieuwe jeugdleden de basis beginselen van het vissen leren.

De Clubwedstrijden zullen binnenkort ook worden ingevuld op de website. 

De VISpas is helaas tot nader order niet meer online te bestellen. Het bestuur heeft hiervoor gekozen omdat er in 2020 zich veel nieuwe leden hebben aangemeld. Nog meer aanmeldingen zijn onverantwoord voor het viswater wat wij beheren.

De vispas is nog voor iedereen aan te vragen via het formulier rechts op onze home pagina. U vind het formulier hier
De aanmeldigen zullen door het bestuur worden besproken en daar waar het nog verantwoord is zullen we deze nieuwe leden een vispas en vergunning doen toekomen.

Waar het om jeugdleden gaat gaan wij die voorrang verlenen bij een aanvraag.

 

Door problemen bij een externe provider die ons voorzag van gratis opslag ruimte om foto te kunnen plaatsen via een link op de website zijn er een aantal foto's niet meer bereikbaar. De provider heeft aangegeven dat ze gaan stoppen met deze service. Op dit moment zijn er reeds een aantal foto's niet meer zichtbaar. Gelukkig zijn er wel reserve kopieën van de foto's. Er is gezorgd voor een goede back-up. In de loop van deze maand zal ook iedereen gaan merken dat er meerdere zaken van de site gaan verdwijnen als gevolg van het stoppen van deze service. Zodra alle services van de provider zijn uitgeschakeld zullen de menu items ook gaan verdwijnen van de pagina en weer terug komen zodra er een oplossing is.
Het bestuur is haastig opzoek naar een (betaalbaar) alternatief het zij als Cloud service of andere oplossing. Zolang er geen alternatief is zal er ergens aan het einde van de maand of eerder geen mogelijkheid meer zijn de uitslagen en of foto's te bekijken. Op welke termijn deze dingen weer terug zichtbaar zijn is nog niet duidelijk. Deze mededeling komt op een vervelend moment omdat er nu ook druk gewerkt wordt aan de voorbereiding voor het nieuwe jaar.
Vanaf vandaag is onze vereniging drie clubcontroleurs rijker. Deze personen gaan het controle team versterken. Alle drie hebben ze met succes de cursus controle visdocumenten gevolgd bij sportvisserij Nederland. Helaas door de corona pandemie kunnen ze het praktijk gedeelte nog niet voltooien. Na voltooiing van het praktijk gedeelte krijgen ze de officiële controle pas uitgereikt door sportvisserij Nederland

Het bestuur heeft besloten om deze drie personen een tijdelijke club controle pas te geven waarmee ze toch aan de slag kunnen en hun geleerde in de praktijk te kunnen brengen. We denken op deze manier een waardevolle aanvulling op ons controle team te krijgen. De controle pas is altijd voorzien van een foto, naam en geboortedatum van deze persoon. Verder staat er een geldigheidsdatum op de pas die gelijk loopt met de officiële controle passen van onze overige controleurs. Zodra zij hun officiële pas krijgen zal de tijdelijke pas komen te vervallen.

Mochten zij een controle doen en dragen ze deze pas bij zich werk dan mee aan de controle. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de controleurs met de officiële pas en zullen controles netjes melden en laten registreren.
Vanaf 5 oktober is het weer zover. Vanaf die datum kunt u stemmen op uw favoriete club en daarbij uw favoriete club ondersteunen. Des te meer stemmen des te meer u uw club steunt. In deze periode van corona hebben wij als vereniging flink in moeten boeten op onze inkomsten.
 
Willen wij net als vorig jaar weer onze nieuwe en tweedejaars jeugdleden voorzien van een degelijke viscursus dan is uw steun hard nodig.
Daarnaast is het project samen vissen van start gegaan. Hiermee willen wij ouderen die de gehele dag in een zorgcentrum verblijven de mogelijkheid bieden om samen met vrijwilligers een mooie vismiddag te geven.

Ook hier is uw steun hard nodig.

Help onze jeugd en de ouderen te genieten van de mooie hengelsport en stem op HSV De Ruisvoorn Helden. Iedereen die een brief krijgt van de Rabobank kan zijn stem uitbrengen.

Stimuleer al uw familieleden die recht van stemmen hebben om voor HSV De Ruisvoorn te stemmen. Alleen op die manier kunnen wij beide bovenstaande projecten uitvoeren. Uw stem is geld waard voor ons.

Vergeet niet te stemmen.

Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport

Vanaf vandaag is er een opgave formulier voor wedstrijden online gezet. Op deze manier hebben wij makkelijker en beter alle gegevens die nodig zijn voor de organisatie op één plek beschikbaar.

Als er gevraagd wordt om een opgave voor een wedstrijd vul dan het formulier compleet in en verstuur het via de verzendknop. Je zult vanzelf een bericht krijgen over het verder verloop van het traject.

LETOP: dit formulier alleen gebruiken als er gevraagd wordt om een opgave voor een wedstrijd te doen.

Eindelijk was er weer eens een jeugdactiviteit. Na het uitvallen van het gehele jeugdprogramma door corona was er geen enkele jeugdactiviteit meer te vinden op onze agenda. Dat kon in ogen van het jeugdbestuur niet. Dankzij de inzet van het jeugdbestuur en het bestuur hebben we dit toch weten te realiseren. Er moest wel links en rechts wat geschoven worden in de agenda van de senioren maar ook dat is allemaal goed gekomen. Ook door de inzet van enkele seniorleden hebben wij alle jeugd een mooie dag kunnen bezorgen. 
 
Op zaterdag 12 september waren er 14 deelnemers aanwezig bij onze vijver. Klaar om te loten voor een gescheiden koppel wedstrijd. Nadat iedereen zijn plekje had gekregen na loting en iedereen zijn spullen had opgebouwd kon om 9 uur het startsein worden gegeven. Na een tijdje vissen ging het al snel rond dat er een mooie schubkarper was gevangen door een van de deelnemers. Dit zorgde ervoor dat er iedereen nog beter zijn best ging doen om meer te vangen om deze visser te kunnen verslaan. In de middag pauze werd besloten dat de karper bevrijd moest worden uit het leefnet. Het zou te lang duren om de rest van de dag in het leefnet te verblijven. De karper werd gewogen (4,6 kg) een paar foto's werden gemaakt waarna hij weer mooi in de vijver kon rond zwemmen.
 
Na de pauze werd het voor sommige een lange zit. De vangsten vielen op sommige plaatsen helemaal terug en op een aantal plaatsen zelfs naar helemaal nul. Enkele vissers waren dus blij het eindsignaal te horen. De weegploeg ging aan het werk en de deelnemers mochten niet meelopen met de weegploeg om het spannend te houden.
 
In de tussentijd werd de prijzen tafel gereed gemaakt met de door JD Floats gesponseerde prijzen en bekers. JD Floats had ervoor gezorgd dat elk jeugdlid altijd een mooie prijs kon meenemen ongeacht de plaatsing. Voor iedereen lag er een mooie zak voer, een dobber, een tuigenplankje met bevestigingselastiekje, peilloodje en hakensteker klaar. JD Floats bedankt voor deze mooie prijzen en bekers.
 
Uiteindelijk was de uitslag als volgt (alleen de eerste 3)
1 Roy Moonen / Dion Gommans 15.375 kg
2 Kyra Veugelers / Pieter Trines 7.975 kg
3 Stef van Grimbergen / Paul Thijssen 4.860 kg
 
De complete uitslag en de individuele uitslag is te vinden op https://jeugdruisvoorn.stackstorage.com/s/09rZz7mwxTFMcRG
 
WhatsApp Image 2020 09 12 at 124758WhatsApp Image 2020 09 12 at 200442WhatsApp Image 2020 09 12 at 200537

 

Het is vanaf nu mogelijk om je hengelvangstregistratie op de website in te voeren. Op de homepage staat aan de rechterkant onder het weerbericht een link naar het formulier. Je kunt dit invullen en digitaal versturen. Wij zullen de resultaten verder verwerken in ons beheersysteem.

 

Hoe gaat dit in zijn werk:

 • Ga naar www.hsvderuisvoorn.nl
 • Boven het weer staat vangsten registratie. (Zie plaatje hieronder in het gele kader)
 • klik hierop.
 • Vervolgens krijgt je een invulformulier te zien.
 • Vul hier je naam en emailadres in.(verplicht)
 • Vul vervolgens het aantal gevangen in vissen op de juiste plaats.
 • Heb je een voorn gevangen van 40 cm vul die dan ook in op de plaats voorn 20 tot 40 cm.
 • Heb je bijvoorbeeld een kreeft gevangen vul dat dan in bij andere vangsten.
 • Heb je aan- of opmerkingen over de vangst vul die dan ook in.
 • Dan nog het gele vakje. Vul in het vakje onder het gele vakje de code in die in het gele vakje staat. (verplicht) Zonder deze code kun je het formulier niet verzenden. Op die manier kunnen we spamrobots buitenspel zetten.
 • Ben je gereed met het invullen klik op versturen.
 • Verder heb je nog de mogelijkheid het formulier te resetten. Let op als je dat doet wordt het gehele formulier leeg gemaakt.

Vandaag zijn de werkzaamheden voor het plaatsen van kooien op de paaiplaatsen afgesloten. Deze kooien zijn geplaatst in het kader van het beheersplan waar wij aan moeten voldoen. Daar het toch al altijd verboden was om te vissen op de paaiplaatsen is er gekozen om de kooien juist op die plaatsen neer te zetten. De kooien geven nu de vis een extra gelegenheid te schuilen tegen de Aalscholver. Tussen Plaatsen 45 en 44 zijn 2 kooien geplaatst en tussen plaats 13 en 14 zijn 3 kooien geplaatst. De kooien zijn voorlopig zichtbaar gemaakt door wilgentakken die in de buizen van de kooien zijn geplaatst. De takken zullen op termijn verwijderd worden en is dus voorlopig een tijdelijke aanduiding.

Tevens zijn er in de kooien lelies geplant. We hopen dat die gaan uitlopen en gaan zorgen voor nog een extra natuurlijke beschutting. Het was de bedoeling om ook nog kooien te plaatsen tussen de plaatsen 27 en 28. Dit was moeilijk te realiseren en zou minimaal 5 visplaatsen kosten. Hierdoor hebben we besloten deze paaiplaats weer af te gaan dekken met takken. Let wel de takken mogen niet verplaatst worden en dienen te blijven liggen. Er is geen geldige reden om die te verplaatsen daar het verboden is om op die plaatsen te vissen.

Op het infobord bij de vijver zal binnenkort nog eens duidelijk worden aangegeven dat het verboden is te vissen op de paaiplaatsen en dat de kooien geplaatst zijn. Er is twee zaterdagen door een mooie groep mensen van jong tot oud hard gewerkt om dit klaar te krijgen. Het resultaat mag er zijn. Er steken geen kooien meer uit boven het water en als straks de takken weer op zijn plaats liggen en de lelies uitlopen dan hebben we weer 3 mooie paaiplaatsen. Op onderstaande afbeelding zijn de paaiplaatsen nogmaals duidelijk aangegeven. Op de paaiplaatsen 1 en 3 staan de kooien en op paaiplaats 2 worden de takken gelegd.

Paaiplaatsen

SponsorKliks, gratis sponsoren!