H.S.V. De Ruisvoorn Helden

Senioren wedstrijd 20-7-2019 is door omstandigheden verplaatst van Noordervaart naar de eigen vijver de Breeërpeel.

Op woensdag 27 februari a.s. start een gespecialiseerd bedrijf met het saneren van de asbest vervuiling na de brand. Zij zullen tijdens hun werkzaamheden een gedeelte van het terrein afzetten met lint. Aan iedereen het dringende verzoek deze afzetting te respecteren en niet achter deze afzetting te gaan. Het saneringsbedrijf zal er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht het niet lukken om alles op een dag klaar te hebben dan kunnen de werkzaamheden uitlopen en zal uiterlijk 28 februari het gebied worden vrijgegeven. De sanering zal via alle wettelijk regels plaats vinden.

SponsorKliks, gratis sponsoren!