H.S.V. De Ruisvoorn Helden

Vanaf nu kunt u als lid uw overtollige visspullen online te koop aanbieden.
We zullen dit niet zomaar doen je moet lid zijn van onze vereniging.
Er zijn wel een aantal spelregels aan verbonden die u hieronder kunt lezen.

- Alleen visspullen
- Alleen uw spullen aanbieden per mail aan
- Maximaal 2 foto's van voldoende kwaliteit
- Uw vermeld een geldig mailadres of telefoonummer wat op de website kan worden vermeld
- U blijft zelf de contact persoon en eigenaar van uw spullen tot u ze verkocht heeft
- U geeft duidelijk aan of het te koop is of dat het gratis is voor jeugdleden
- Uw advertentie blijft max 3 weken staan en zakt langzaam naar onderen weg
- Artikel eerder verkocht dan dient u dit te vermelden bij bovenstaand mailadres
- Website beheerder heeft het recht uw advertentie aan te passen of te weigeren zonder u op de hoogte te stellen

SponsorKliks, gratis sponsoren!