H.S.V. De Ruisvoorn Helden

De inschrijving voor de jeugd cursus staat open. Wil je meedoen in 2020 geef je dan snel op via het menu jeugd.

Wedstrijdreglement senioren HSV de Ruisvoorn Helden (januari 2019)

 1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. Bij het niet nakomen van de regels volgt uitsluiting van de wedstrijd.
 2. Het is verboden tijdens de wedstrijd hulp van derden te aanvaarden.
 3. Ongeregeldheden die zich voor, tijdens of na de wedstrijd voordoen moeten direct aan de wedstrijdcommissie worden gemeld.
 4. Klachten tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling overleg tussen de deelnemer en de wedstrijdleider. Indien de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen beslist de wedstrijdcommissie in hoogste instantie. Deze beslissing is voor een ieder bindend.
 5. Er wordt drijvend en/of zink gevist.
 6. Er wordt gevist op gewicht.
 7. Alle gevangen vis komt in aanmerking voor weging, behalve snoek, snoekbaars en graskarper. Tot aan het moment van weging dient het leefnet met de vangst ononderbroken in het water te blijven, op de plaats van de deelnemer.
 8. De uitrusting en voer van de deelnemer kunnen aan controle onderworpen worden.
 9. Het is verboden vair de váse of tubifex voorhanden te hebben, verder is het verboden met dode of levende aasvis te vissen.
 10. Op de vijver wordt met eigen voer gevist. Maximaal 1 kg aangemaakt. Tijdens de koppelwedstrijden ( de marathon wedstrijden) mag men per persoon een 1 kg voer gebruiken. Tijdens wedstrijden op de Noordervaart is max 2 kg aangemaakt voer toegestaan.
 11. Toegestaan is een vaste hengel met een maximum lengte van 10 meter, inclusief snoer mag de lengte niet meer bedragen dan 15 meter. Elastiek is toegestaan.
 12. Er mag zich maar een enkele haak aan het vistuig bevinden.
 13. De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het nummer vermeld op de wedstrijdkaart. Het is verboden plaats te nemen verder dan 1 meter links of rechts van zijn plaats nummer. Het gebruik van vlonders is slechts toegestaan indien deze bij aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet bereikt.
 14. Alle wedstrijden beginnen op het tijdstip vermeld op het wedstrijdrooster. Inschrijven uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd, tenzij ander is aangegeven.
 15. Eerste hoornsignaal is aanvang wedstrijd, tweede hoornsignaal is einde wedstrijd.
 16. Bij eerste hoornsignaal mag zwaar gevoerd en gevist worden, bijvoeren is alleen toegestaan indien dit gebeurt met kleine hoeveelheden niet groter dan een kippenei.
 17. Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd langs het parcours te lopen.
 18. Elke deelnemer dient gebruik te maken van een ruim, niet-metalen leefnet.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 20. Wedstrijden buiten de wedstrijdkalender vallen binnen dit reglement. Voorwaarde is dat deelnemers minimaal in het bezit zijn van een wedstrijd deelnemers kaartje.

Met wegen wordt aan de deelnemer met eerste en laatste nummer verzocht mee te wegen.

 

Vangstenregistratie formulier

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Wedstrijdreglement Senioren