H.S.V. De Ruisvoorn Helden

Algemene voorwaarden Lidmaatschap HSV De Ruisvoorn Helden

Als u lid wordt van HSV De Ruisvoorn Helden dan gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden:

 • U bent minimaal 8 jaar bij aanvang van uw lidmaatschap
 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op leeftijd (zie website voor nadere informatie)
 • U blijft lid tot wederopzegging van uw lidmaatschap. (opzeggen vóór 1 oktober lopend jaar)
 • Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap. U dient dan ook alle daaruit voortvloeiende kosten te voldoen
 • U vraagt bij voorkeur uw lidmaatschap online aan via de bestelmodule vispas online op onze website
 • U wordt verzocht Automatische incasso inzake contributie te verlenen. Afschrijving tussen week 42 en 45 van het lopende jaar. (recht op terug boeking indien u het niet eens bent met afschrijving  tot maximaal 8 weken na afschrijving. U dient dit zelf te regelen met uw bank). Bij het niet verlenen van een automatische incasso zal jaarlijks een rekening worden gestuurd met daarin vermeld de extra administratie kosten van €7,50 per vergunning
 • U vult de aan u gestuurde formulieren volledig in en stuurt die retour (voorkeur per post) naar de ledenadministratie
 • U bent verplicht om alle wijzigingen omtrent uw contactgegevens door te geven aan onze administratie
 • U geeft door deze voorwaarden te accepteren toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal, geluidsopnamen of iedere andere vorm van vastlegging gemaakt van u op onze website of alle andere media die HSV De Ruisvoorn Helden gebruikt of in de toekomst gaat gebruiken
 • Indien uzelf beeldmateriaal aanlevert voor plaatsing op diverse media door HSV De Ruisvoorn Helden zijn die, zolang HSV De Ruisvoorn het noodzakelijk vindt, vrij van rechten door HSV De Ruisvoorn Helden te gebruiken
 • U houdt zich aan alle regels genoemd in de voorwaarden van de vergunning(en)
 • U respecteert alle reglementen m.b.t. wedstrijden die beschikbaar zijn
 • U kunt geen bezwaar maken tegen het plaatsen van uw naam, foto of ander beeldmateriaal op onze website of in de lokale/landelijke media mocht die voorkomen in wedstrijd uitslagen
 • HSV De Ruisvoorn Helden is niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen
 • Indien u een sleutel krijgt van de toegangspoort en of kantine en u hiermee dus toegang verkrijgt tot de vijver en of kantine, respecteert u alle regels die hier aan verbonden zijn
 • U gaat akkoord met ons Privacy Statement te vinden op onze website onder vergunningen
SponsorKliks, gratis sponsoren!