HSV DE RUISVOORN HELDEN

Algemene voorwaarden Lidmaatschap HSV De Ruisvoorn Helden

Als u lid wordt van HSV De Ruisvoorn Helden dan gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden:

 • U bent minimaal 8 jaar bij aanvang van uw lidmaatschap
 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op leeftijd (zie website voor nadere informatie)
 • U blijft lid tot wederopzegging van uw lidmaatschap. (opzeggen vóór 1 oktober lopend jaar)
 • Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap. U dient dan ook alle daaruit voortvloeiende kosten te voldoen
 • U wordt verzocht Automatische incasso inzake contributie te verlenen aan sportvisserij Nederland voor het innen van het lidmaatschapsgeld inclusief vispas en vergunning voor ons water
 • U bent verplicht om alle wijzigingen omtrent uw contactgegevens door te geven aan aan sportvisserij Nederland
 • Voor vragen over de vispas neemt u contact op sportvisserij Nederland
 • Opzegging van uw lidmaatschap doet u via sportvisserij Nederland
 • U geeft door deze voorwaarden te accepteren toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal, geluidsopnamen of iedere andere vorm van vastlegging gemaakt van u op onze website of alle andere media die HSV De Ruisvoorn Helden gebruikt of in de toekomst gaat gebruiken
 • Indien uzelf beeldmateriaal aanlevert voor plaatsing op diverse media door HSV De Ruisvoorn Helden zijn die, zolang HSV De Ruisvoorn het noodzakelijk vindt, vrij van rechten door HSV De Ruisvoorn Helden te gebruiken
 • U houdt zich aan alle regels genoemd in de voorwaarden van de vergunning(en) (Voorwaarden vispas en ons vijver reglement)
 • U niet vist op de paaiplaatsen
 • U respecteert alle reglementen m.b.t. wedstrijden die beschikbaar zijn
 • U kunt geen bezwaar maken tegen het plaatsen van uw naam, foto of ander beeldmateriaal op onze website of in de lokale/landelijke media mocht die voorkomen in wedstrijd uitslagen
 • HSV De Ruisvoorn Helden is niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen
 • Indien u een sleutel krijgt van de toegangspoort en of kantine en u hiermee dus toegang verkrijgt tot de vijver en of kantine, respecteert u alle regels die hier aan verbonden zijn
 • U gaat akkoord met ons Privacy Statement wat u hier kunt vinden
 • U geen kwetsende of schadelijke teksten plaats op alle vormen van media die de vereniging kunnen schaden