HSV De Ruisvoorn Helden

Privacy Statement HSV De Ruisvoorn Helden

HSV De Ruisvoorn Helden, gevestigd aan de Oude Dijk 10 Helden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164690. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Ruisvoorn Helden verwerkt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.
 • HSV De Ruisvoorn Helden verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens indien u:
 • Zich inschrijft als lid bij HSV De Ruisvoorn, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg
 • Een product afneemt bij Sportvisserij Nederland (deelnemen aan cursussen, wedstrijden, evenementen, abonnementen op magazines en of nieuwsbrieven)
 • Contact met ons opneemt (bijv. via mail, contactformulier op de website, telefonisch en dergelijke)
 • HSV De Ruisvoorn Helden verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons) gegevens:
 1. Voorletters, voor - en achternaam;
 2. Adresgegevens;
 3. Telefoonnummer;
 4. Geboortedatum (leeftijd);
 5. Geslacht;
 6. rekeningnummer(s);
 7. E-mailadres;
 8. Lidmaatschapsnummer(s);
 9. Voorts alle mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
 10. Browsercookies alleen voor een goed werkende website;
 11. Beeld-, geluidsopnamens of andere vorm van opnamens of andere vormen van vastlegging gemaakt van u tijdens evenementen (foto, video, geluidsopnamen e.d.).
 • HSV De Ruisvoorn Helden kan deze gegevens gebruiken om:
 1. Het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten;
 2. Beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 3. Voorlichting (informatievoorziening);
 4. Onderzoek (binnen de hengelsport);
 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV De Ruisvoorn Helden via e-mail: voor:

 1. Meer informatie over de wijze waarop HSV De Ruisvoorn Helden persoonsgegevens verwerkt;
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die HSV De Ruisvoorn Helden met betrekking tot u verwerkt;
 4. Bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Ruisvoorn Helden.
 1. BEVEILING VAN UW GEGEVENS
  • HSV De Ruisvoorn Helden zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.
 • HSV De Ruisvoorn Helden treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
 • Alleen het bestuurslid met de functie ledenadministrateur heeft direct inzage in uw gegevens via een beveiligde omgeving. Wel kan het bestuur voor een goede bedrijfsvoering inzage vragen in uw gegevens.
 1. DERDEN
  • Hsv De Ruisvoorn Helden kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
 • Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg of andere hengelsportverenigingen waar u lid bent;
 • NOC*NSF
 • Personen en instanties die zich bezig houden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
  • HSV De Ruisvoorn Helden verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1 tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Ruisvoorn daartoe wettelijk verplicht is op de grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.
 1. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.