HSV De Ruisvoorn Helden

   Wedstrijdreglement Feeder HSV de Ruisvoorn Helden (januari 2020)

 1. Inschrijven 10 minuten voor loting. Zodra loting aanvangt is deelname niet meer mogelijk.
 2. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. Bij het niet nakomen van de regels volgt uitsluiting van de wedstrijd.
 3. Het is verboden tijdens de wedstrijd hulp van derden te aanvaarden.
 4. Ongeregeldheden die zich voor, tijdens of na de wedstrijd voordoen moeten direct aan de wedstrijdcommissie worden gemeld.
 5. Klachten tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling overleg tussen de deelnemer en de wedstrijdleider. Indien de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen beslist de wedstrijdcommissie in hoogste instantie. Deze beslissing is voor een ieder bindend.
 6. Er is maximaal 1 (één) feeder hengel toegestaan.
 7. Er wordt gevist op gewicht.
 8. Alle gevangen vis komt in aanmerking voor weging, behalve snoek, snoekbaars en graskarper. Tot aan het moment van weging dient het leefnet met de vangst ononderbroken in het water te blijven, op de plaats van de deelnemer.
 9. De uitrusting en voer van de deelnemer kunnen aan controle onderworpen worden.
 10. Het is verboden vair de váse of tubifex voorhanden te hebben, verder is het verboden met dode of levende aasvis te vissen.
 11. Op de vijver wordt met eigen voer gevist. Maximaal 750 g aangemaakt. Tijdens de marathon wedstrijden mag men max 1 kg aangemaakt voer voor handen hebben. Gebruik van pallets als aas en voer is toegestaan. Tijgernoten zijn verboden.
 12. Gevlochten lijn is verboden en betekent uitsluiting van de wedstrijd.
 13. Er mag zich maar een enkele haak aan het vistuig bevinden.
 14. De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het nummer vermeld op de wedstrijdkaart. Het is verboden plaats te nemen verder dan 1 meter links of rechts van zijn plaats nummer. Het gebruik van vlonders is slechts toegestaan indien deze bij aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet bereikt. Gelote plaats is de visplaats er wordt niet geschoven naar een andere plaats.
 15. Er wordt zoveel mogelijk recht vooruit gevist niet verder dan de helft van de vijver.
 16. Alle wedstrijden beginnen op het tijdstip vermeld op het wedstrijdrooster. Tijden zijn aangegeven in het wedstrijd rooster.
 17. Eerste hoornsignaal is aanvang wedstrijd, tweede hoornsignaal is einde wedstrijd.
 18. Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd langs het parcours te lopen. Bezoekers blijven op het boven pad
 19. Elke deelnemer dient gebruik te maken van een ruim, niet-metalen leefnet.
 20. Tijdens marathon wedstrijden max 25 kg per net en een tweede net voorhanden hebben. Bij voorkeur een fijnmazig net geschikt voor karper.
 21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

Met wegen wordt aan de deelnemer met eerste en laatste nummer verzocht mee te wegen.