HSV De Ruisvoorn Helden

Wedstrijdreglement jeugd U16     2020

 Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. Bij het niet nakomen van de regels volgt uitsluiting van de wedstrijd.

 1. Alle wedstrijden beginnen op het tijdstip vermeld op het wedstrijd rooster. Dit rooster is te vinden op het info bord bij het clubhuis, wordt uitgereikt tijdens de jeugdcursus, en op de website van HSV de Ruisvoorn Helden.
 2. Een deelnemer dient over een geldig lidmaatschap van HSV de Ruisvoorn te Helden te beschikken.
 3. Deelnemers in categorie U16 mogen in het betreffende visjaar géén 16 jaar worden.
 4. Eerste hoornsignaal is aanvang wedstrijd, tweede hoornsignaal is einde wedstrijd.
 5. Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers op hun visplaats te blijven met uitzondering van het toilet.
 6. Hulp aan de waterkant is alleen toegestaan door een van de jeugdleiders.
  Familie en vrienden dienen boven op het looppad te blijven!
 7. De visplaats van de deelnemers wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het nummer vermeld op de wedstrijdkaart. Het is verboden plaats te nemen verder dan 1 meter links of rechts van zijn plaatsnummer.
 8. Elke deelnemer dient gebruik te maken van een ruim leefnet.
 9. Alle gevangen vis komt in aanmerking voor weging, behalve snoek. Tot aan het moment van de weging dient het leefnet met de vangst ononderbroken in het water te blijven, op de plaats van de deelnemer.
 10. Er wordt gevist op gewicht. Bij gelijkspel zal er worden geloot.
 11. Het wegen gebeurd door de wedstrijdcommissie.
 12. Lever altijd je wedstrijdkaart in, ook als je niets gevangen hebt.
 13. 1e, 2de en 3de plaats in categorie U16 leveren per wedstrijd een prijs op.
 14. Alle wedstrijden tellen mee voor het klassement. Hieruit komt dan de Koning uit.
 15. Iedereen die 3 van de 4 koningswedstrijden mee vist, ontvangt ook nog een eindprijs.
 16. De uitrusting en het voer van de deelnemers kunnen aan controle onderworpen worden.
 17. Maximaal 500 gram aangemaakt lokvoer. Aas is vrije keuze als het maar binnen de voorwaarden van de vergunning valt.
  Iedereen moet voor eigen aas en voer zorgen.
 18. Het lokvoer mag op geen enkele manier worden vermeerderd. Alleen het toevoegen van aas is toegestaan zoals made, casters, mais, wormen etc.
 19. Hengellengte maximale lengte 8 meter en 12 meter inclusief snoer.
 20. Er mag zich maar één enkele haak aan het vistuig bevinden. Gevlochten lijn is verboden
 21. Er mag zich maar 1 hengel boven het water bevinden per deelnemer.
 22. Elastiek in de hengeltop is toegestaan
 23. Het inschrijfgeld bedraagt voor U16 € 2,50.- inclusief drinken.
 24. Indien de weersomstandigheden het veilig vissen niet meer toelaten kan de wedstrijdleiding doormiddel van het tweede hoornsignaal vroegtijdig de wedstrijd beëindigen. Ook geldt deze regel bij invallende duisternis.
 25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.